Новини

“Пружини-Пенев” ООД изпълнява проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

  • сряда 20 юли 2016
BG16RFOP002_2.001.jpg
Процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-0800-C01
“Подобряване на производствения капацитет в "Пружини - Пенев" ООД”
 Обща стойност: 1 034 117.92 лв., от които 527 400.14 лв. европейско и 93 070.61 лв. национално съфинансиране.
По проекта се предвижда да бъдат закупени
Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 0.60-2.00 mm. - 1 бр;
Пружино-навиващ автомата с ЦПУ с диметър на телта 3.00-5.00 mm. - 1 бр;

Начало: 20.06.2016 г.
Край: 20.06.2017 г.