Новини

Процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с две обособени позиции

  • сряда 21 септември 2016
Процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 0.60-2.00 mm. - 1 бр;
  • Обособена позиция 2 :Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 3.00-5.00 mm. - 1 бр;


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ОФЕРТА
ДОГОВОР