Новини

Новини

“Пружини – Пенев ООД “ изпълнява проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020”

сряда 11 март 2020

Процедура: BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.040-0811-C01
Подобряване на производствения капацитет в "Пружини - Пенев" ООД
Бенефициент: "Пружини - Пенев" ООД
Обща стойност: 1 007 056.87 лв., от които 599 198.84лв. европейско и 105 740.97.лв. национално съфинансиране.
По проекта се предвижда да бъде закупено: Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части.

Начало: 20.02.2020 г.
Край: 20.02.2021 г.

Прочети още

ИЗЛОЖЕНИЕ ХАНОВЕР 2017

вторник 14 март 2017

Заповядайте в ПАЛАТА 4 щанд А 60!

24.04.2017 - 28.04.2017

Хановер,Германия

Прочети още

Процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с две обособени позиции

сряда 21 септември 2016

Процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 0.60-2.00 mm. - 1 бр;
  • Обособена позиция 2 :Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 3.00-5.00 mm. - 1 бр;


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ОФЕРТА
ДОГОВОР

Прочети още