Използвани материали

Изборът на подходящ материал е изключително отговорна задача,касаеща нормалната и дълговечна работа на пружината.
Използваните от нашата фирма материали са по:

Качествен контрол

  • Входящ контрол на основния материал  - пружинна тел по EN 10270 – 1;2;3
  • Контрол на силови параметри на пружините в диапазона 0,005кг – 5000кг
  • 3D микроскоп
  • Твърдомер  HRC
Пружини – Пенев ООД – гр.Казанлък е създадена през 1990година с предмет на дейност – производство на технически пружини от тел и лента.

Фирмата е разположена в Промишлената зона на гр. Казанлък и разполага с 3000 м2 площ, от които 2500 м2 застроена.

Изработваме пружини по конструктивна документация на клиента или образец.

Указваме конструктивна помощ при разработване на нови изделия.


Разполагаме с висококвалифициран персонал, преминал обучение във водещи европейски компании за производство на пружини.

Пружини – Пенев ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000 със сертификат № 751007014.


Пружини

Защитни покрития

Нашата фирма изпълнява следните покрития:

  • Химическа оксидация
  • Ел.галванично поцинковане
  • Антикорозионни покрития с продукти DELTA MKS

През 2010 година бе закупен лиценз от фирма Doerken MKS – Germany

за нанасяне на антикорозионни покрития – Delta Tone, Delta Protekt, Delta Seal и Delta Coll, която устойчивост против корозия е няколкократно по-голяма от галваничното поцинковане.

Този вид покритие се използва задължително в автомобилостроенето и за детайли работещи директно на атмосферно влияние.